Prijevodi

Za sljedeće jezike:

 

hrv   HRVATSKI

eng   ENGLESKI

njem   NJEMAČKI

tal   TALIJANSKI

fra   FRANCUSKI

špa   ŠPANJOLSKI

slo   SLOVENSKI

serbien_g2   SRPSKI

bos   BOŠNJAČKI

crnagora   CRNOGORSKI

 

mak   MAKEDONSKI

alb   ALBANSKI

bug   BUGARSKI

mađ   MAĐARSKI

češ   ČEŠKI

slov   SLOVAČKI

pol   POLJSKI

ruska   RUSKI

ukraine   UKRAJINSKI

rum   RUMUNJSKI

 

Svi ostali jezici na upit!

port   PORTUGALSKI

niz   NIZOZEMSKI

dan   DANSKI

šve   ŠVEDSKI

norv   NORVEŠKI

grč   GRČKI

tur   TURSKI

jap   JAPANSKI

kin   KINESKI

saudi   ARAPSKI

Pismeni prijevodi, po potrebi ovjereni od sudskog tumača:

 • stručnih tekstova (sva područja)
 • poslovnih i privatnih dokumenata (po potrebi ovjera s pečatom sudskog tumača)
 • književnih tekstova
 • promidžbenog materijala
 • jelovnika
 • web stranica
 • pismena korespondencija (e-mail, pisma, narudžbe, itd.)

Usmeni prijevodi i tumačenje sudskog tumača:

 • na sastancima
 • ročištima
 • sajmovima
 • usmena korespondencija (telefonski razgovor)

Lektura i korektura

 • stručnih tekstova
 • spisa, dokumenata
 • diplomskih i maturalnih radnji
 • književnih djela

Obrada teksta

 • tehnička obrada
 • prijepis u elektronskom obliku